KONSULTACJE

W skład konsultacji wchodzą:

1. Rozmowa określajaca stan zdrowia oraz historię przebytych chorób, pobytów w szpitalach, zabiegów chirurgicznych, choroby w rodzinie, ilość spożywanych leków itp.,

2. Wgląd do dokumentacji medycznej ( wyniki badań dignostycznych, laboratoryjnych itp. ).,

3. Skanowanie organizmu urządzeniem F scan 4 w celu precyzyjnego ustalenia zanieczyszczenia organizmu przez pasożyty:  wszystko co żyje na Tobie, lub w Tobie i czerpie z Ciebie pożywienie i niestety również wydala toksyczne odpady.

F scan 4 ujawnia z wielką dokładnością : roztocza, grzyby, pleśnie , bakterie, wirusy , metale, robaki, krętki borelii  i z precyzją identyfikuje je  oraz określa ich indywidualne nazewnictwo.

F scan 4 określa stopień patogenności ( skalę zagrożenia dla poszczeglnych narządów organizmu  : mózg,  serce, płuca, wątroba, trzustka, macica, prostata, jelita, stawy itp.).

F scan 4 jednoznacznie wskazuje aktualny stan witalny ( kondycję, wydajność, siłę obronną ) naszego organizmu.

     WNIOSKI I USTALENIA WYNIKAJĄCE Z POWYŻSZEGO POZWALAJĄ NA PRZYJĘCIE METODOLOGII TERAPII LECZNICZEJ.

     W PROCESIE  TYM - OD POCZĄTKU,  DO ZAKOŃCZENIA ZABIEGÓW  - UCZESTNICZY NASZ ROZMÓWCA, LUB RODZIC W PRZYPADKU DZIECI.
                     AKTYWNOŚĆ I WSPÓŁDZIAŁANIE PACJENTA JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM DLA POMYŚLNOŚCI TERAPII LECZNICZEJ !!!