CHIROPRAKTYKA BRZUCHA

Starosłowiański masaż brzucha
Starosłowiański masaż brzucha
Starosłowiański masaż brzucha

Jedyne piękno, które znam, to zdrowie.

Henryk Heine

   Starosłowiański Masaż Brzucha, ( SMB ) inaczej terapia wisceralna albo chiropraktyka brzucha, albo Funkcjonalna Terapia Trzewi Jedyne jest w naszym rozumieniu wielowiekową tradycją terapeutyczną ludów słowiańskich a wydaje się, że nie tylko tego obszaru świata.

   Naukowcy Wschodu i Zachodu zaczynają dopiero poznawać tajemnice osi mózgu oraz jelit i ich wzajemnych zależności z całym ogromnie złożonym organizmem człowieka. Badania naukowe potwierdzają empirycznie madrość naszych przodków, którzy nie znając anatomii, fizjologii, mikrobiologii czy toksykologii potrafili intuicyjnie odnajdywać proste, tanie i co najważniejsze skuteczne mechanizmy samoregulacji organizmu, czyli dbanie o bycie zdrowym.

   Słowiańscy uzdrowiciele od dawna wiedzieli, że każda choroba fizyczna jak i psychiczna zaczyna się w brzuchu i właśnie w brzuchu rozpoczyna się jej leczenie.
Dla ludów wiejskich podstawą diagnostyki był wyglad pacjenta- jego sylwetki, sposobu poruszania się, twarzy, oczu i języka. Istotne były bóle na które się uskarżał, zmiany oraz napięcia skóry w różnych rejonach ciała. Bardzo często stosowano badanie stopy.

   Współcześnie Starosłowiański Masaż Brzucha, którego podstawy formalno - medyczne znajdujemy na terenie Rosji i Ukrainy, zaczyna nabierać znaczenia terapeutycznego również w innych krajach.

   Terapia wisceralna obecnie zaczyna przyjmować należne jej znaczenia w diagnozowaniu i leczeniu wielu schorzeń, w szczególnosci przewlekłych.

   Metoda ta jest bezpieczna i nieszkodliwa ale wymaga przestrzegania przeciwskazań. Do najważniejszych należą:

   - choroby nowotworowe,
   - ostra choroba narządów jamy brzusznej, wymagająca natychmiastowej pomocy medycznej,
   - krwotoki wewnętrzne i świeże rany w obrębie jamy brzusznej,
   - choroba zakrzepowa naczyń krwionośnych,
   - wczesna ciąża oraz ciąża zagrożona,
   - choroby weneryczne, syfilis,
   - ostra gruźlica,
   - choroby infekcyjne z wysoką temperaturą ciała,
   - gangrena,
   - choroby tkanki łącznej,
   - choroby psychiczne,
   - uzależnienie od narkotyków.

   Techniki stosowane w trakcie zabiegu terapeutycznego wydają się być bardzo proste. Trzeba jednak wiedzieć, że czucie dłońmi czy zbieranie z ciała różnych informacji, wymaga dużej wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki palpacyjnej ( badanie dotykiem ).

   Każda reakcja pacjenta na ucisk daje cenne wskazówki dotyczące  stanu chorobowego. Odczucia bólu występujące podczas uciskania mogą świadczyć o :

   - napięciu mięśniowym na poziomie mięśni gładkich danego narządu,
   - zmianie prędkości przepływu impulsu elektrycznego poprzez nerwy uwrażliwiające dany rejon, co prowadzi często do przykurczów mięśni,przez które nerwy te przebiegają.             Częstą ich przyczyną są silne napięcia emocjonalne. 
   - zastojach żylnych i limfatycznych w określonej okolicy ciała, skutkujących zmniejszonym dopływem natlenionej krwi z produktami odżywczymi oraz powstaniem                             skupiska toksyn i produktów przemiany materii, gdzie zwykle fatalną w swej szkodliwosci rolę pełnią pasożyty.
   - występującym stanie zapalnym,
   - zwiększonym napięciu w danej okolicy wszystkich struktur ciała.

   W/w patologie są sprawcami wywołującymi dodatkowe napięcia ( bardzo często bóle ) w:

   - odpowiadających danemu narządowi kręgach kręgosłupa ( segment ruchowy kręgosłupa ),
   -  mięśniach łańcucha mięśniowegoodchodzącego z tych kręgów,
   - poziomie wszystkich stawów obsługiwanych przez ten łańcuch mięśniowy.

   Masaż trzewi stosowany jako forma głębokiej profilaktyki zdrowia odtruwa organizm i zapobiega powstwaniu wielu patologii w okolicy jamy brzusznej ( m.inn. kamieniom w pęcherzyku żółciowym i nerkach, zapaleniu wyrostka robaczkowego, zespołowi jelita drażliwego ).

   Terapia wisceralna poprawia pracę żołądka oraz dwóch gruczołów : wątroby ( żółć ) i trzustki ( sok trzustkowy ) a także pęcherzyka żółciowego, co w zdecydowany sposób wplywa na jakość trawienia w jelitach cienkim i grubym. Poprawia się zdecydowanie praca śledziony, nerek, pęcherza moczowego i organów płciowych : macicy, jajników, gruczołu mlekowego - kobiety oraz prostaty - mężczyźni.

    Terapia ta ma pozytywny wpływ na komunikację nerwową pomiędzy  "mózgiem trzewnym" a centralnym układem nerwowym.

    Masaż poprawia pracę zwieraczy, rozluźnia napięcia pomiędzy narządami a kręgoslupem, zdecydowanie poprawia cyrkulację plynów ustrojpwych ( krew, limfa ).

   Technikami Starosłowiańskiego Masażu Brzucha w Gabinecie HirudoVita prowadzone są zabiegi:

   - TERAPIA PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO, ZWIERACZA ODDIEGO I PRZEWODU ŻÓŁCIOWEGO,
   - TERAPIA WĄTROBY,
   - TERAPIA TRZUSTKI,
   - TERAPIA JELITA GRUBEGO,
   - TERAPIA JELITA CIENKIEGO,
   - TERAPIA ŻOŁĄDKA,
   - TERAPIA ŚLEDZIONY,
   - TERAPIA UKŁADU MOCZOWEGO : NEREK,  MOCZOWODÓW I PĘCHERZA MOCZOWEGO,
   - TERAPIA SERCA I PŁUC,
   - TERAPIA GRUCZOŁU MLEKOWEGO CZYLI PIERSI,
   - TERAPIA UKŁADU PŁCIOWEGO: MACICY, JAJNIKÓW,
   - TERAPIA PROSTATY, POPRAWA POTENCJI.

   Przed przystąpieniem do terapii pacjent powinien się przygotować: na dwa dni przed pierwszym zabiegiem dobrze jest przejść na dietę lekkostrawną, zaś bezpośrednio przed zabiegiem należy opróżnić pęcherz moczowy oraz jelita.

   Czas jednego zabiegu może trwać od 30 minut do jednej godziny.    ŚWIETNE EFEKTY PRZY WYBRANYCH  STANACH CHOROBOWYCH   -   DZIECI !!!
   Rolą terapeuty w Gabinecie HirudoVta jest uruchomienie w ciele pacjenta naturalnych mechanizmów samoleczenia czy samouzdrawiania. 

Nasze strony partnerskie: