KONSULTACJE

Dopóki nie usunie się prawdziwej przyczyny choroby,
dopóty wszystkie próby przywrócenia zdrowia choremu
będą przypominać czerpanie wody sitem.

PROF. H. MUCH


W skład konsultacji wchodzą:

1. Rozmowa określajaca stan zdrowia oraz historię przebytych chorób, pobytów w szpitalach, zabiegów chirurgicznych, chorób w rodzinie, ilość spożywanych leków, zaleceń lekarza prowadzącego, odnośnie wzmocnienia leczenia przy pomocy terapii wspomagających,  itp.,

2. Wgląd do dokumentacji medycznej ( wyniki badań dignostycznych, laboratoryjnych itp. ).,

3. Ustalanie oznak  wskazujących na spektrum zagrożeń  chorobami z grupy autoagresywnych, autoimmunizacyjnych ( często nazywanych chronicznymi , lub co gorsza : bo w tym wieku... to normalne ?! ), oraz stanów wskazujących na możliwość sprowokowania zaistnienia syndromu - warunków korzystnych dla tworzenia się komórek nowotworowych. 

4. Badanie analizatorem Quantum Therapy Analyzer stanu układów organizmu. Raport ze skanu wraz z omówienem i zalceniami jest przekazywny badanemu.
 
5. Skanowanie organizmu urządzeniem F scan 4 w celu precyzyjnego ustalenia zanieczyszczenia organizmu przez pasożyty:  wszystko co żyje w Tobie, lub na Tobie i czerpie z Ciebie pożywienie i niestety również wydala toksyczne odpady.

F scan 4 ujawnia z wielką dokładnością : roztocza, grzyby, pleśnie , bakterie, wirusy , metale, robaki, krętki borelii  i z precyzją identyfikuje je  oraz określa ich indywidualne nazewnictwo.

F scan 4 określa stopień patogenności ( skalę zagrożenia dla poszczeglnych narządów organizmu  : mózg,  serce, płuca, wątroba, trzustka, macica, prostata, jelita, stawy itp.).

F scan 4 jednoznacznie wskazuje aktualny stan witalny ( kondycję, wydajność, siłę obronną ) naszego organizmu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    6.  Diagnostyka miejscowa  - Biophilia Tracker X4 MAX 4D NLS ustalenie stanu organizmu odbywa się w gabinecie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  7. Diagnostyka zdalna ( odległość od gabinetu nie ma żadnego znaczenia ) - urządzeniem Biophilia wkompatybilnym  połączeniu z Komorą Quantum Meta Black Box DNA - RNA Remonte  Scanning  & Treantments with Rife - Spooky - Radionics - NLS Amp. Audio.                                                                                                                        W tym przypadku opieramy się na materiale biologicznym badanej osoby ( krew, paznokieć, włosy, ślina i zdjęciu tylko i wyłącznie wykonanym w tradycyjnej technologii, kiedy       światło pada na kliszę bezpośrednio . Nie może to być zdjęcie z komórki lub aparatu cyfrowego. Na kliszy utrwala się niewidoczny dla nas obraz aury człowieka.


     WNIOSKI I USTALENIA WYNIKAJĄCE Z POWYŻSZEGO POZWALAJĄ NA:

      I.     USTALENIE PRZYCZYN STANU CHOROBOWEGO.

      II.    WDROŻENIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH - ZAWSZE  DOBRANYCH I UZGADNIANYCH INDYWIDUALNIE.

      II.    PRZYJĘCIE METODOLOGII TERAPII PROWADZĄCEJ DO ZDROWIA ŚRODKAMI WYŁĄCZNIE NATURALNYMI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              III.   PROWADZENIE USTALANIA STANU DYSFUNKCJI CAŁEGO ORGANIZMU ORAZ META TERAPII NA ODLEGŁOŚĆ.


     W PROCESIE  TYM - OD POCZĄTKU,  DO ZAKOŃCZENIA ZABIEGÓW  - UCZESTNICZY NASZ ROZMÓWCA, LUB RODZIC W PRZYPADKU DZIECI.
                     AKTYWNOŚĆ I WSPÓŁDZIAŁANIE PACJENTA JEST WARUNKIEM NIEZBĘDNYM DLA POMYŚLNOŚCI TERAPII ZDROWIENIA !!!

Nasze strony partnerskie: