MIKROKINEZYTERAPIA

MIKROKINEZYTERAPIA

Zdrowie, jak i chleb nasz powszedni, zdobywa się w pocie czoła.

Ernest van Aeken 

    Nazwa Mikrokinezyterapia pochodzi z połączenia micro - mały, kinesi - ruch i therapie - leczenie. W potocznym określeniu teeapeutów stosujących tę metodę oznacza to:

                                                                                                         leczenie małym ruchem.

    Mikrokinezyterapia to w swojej istocie niezwykle delikatny sposób pracy z ciałem.

    Ta stosunkowo nowa metoda terapii - powstała we Francji w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku - i generalnie ukierunkowana jest na usuwanie z z organizmu śladów urazów jakich każdy z nas doznał na przestrzeni swojego zycia. Człowiek doznaje różnego rodzaju aktów agresji takich jak: kontuzje, operacje, zabiegi chirurgiczne  ( nie obojętne są nawet tatuaże ), wstrząsy psychiczne, atakowany jest przez różnorodne pasożyty ( bakterie , wirusy, grzyby, czy robaki ), częstokroć podlega dotkliwym wstrząsom psychicznym i traumom.

    Dzięki ogromnym zdolościom przystosowawczym i samoleczącym, w większości przypadków organizmu człowieka potrafi  samodzielnie poradzić sobie z usunięciem uszkodzeń.  Jeśli jednak siła urazu przekracza możliwości obronne organizmu, to wówczas urazy takie zapisywane są w pamięci komórek ciała i pozostawiają  Ś L A D.   Mikrokinezyterapia nazywa je BLIZNAMI.

    Nagromadzenie się takich śladów - blizn, powoduje problemy przepływu energii, informacji pomiędzy mózgiem a narządami wewnętrznymi , czy złe przepływy informatyczne z
" drugiego mózgu " -  trzewi, do odpowiednich miejsc w organizmie. Stąd już prosta droga do chorób natury fizycznej czy psychicznej... BÓLU

   Techniki mikrokinezyterapii pozwalają odnależć ślady tych urazów zapisanych  - jak na matrycy drukarskiej - i poprzez delikatną stymulację tzw. mikropalpację , usunąć je z 
pamięci komórek.
Organizm uwolniony od śladów tych blizn odzyskuje siły do regeneracji i koncentruje się na wyleczeniu danej choroby czy usunięcia zaburzenia w funkcji danego organu. 

    Choroba czy ból znikają całkowicie lub znacząco zmniejsza się ich intensywność. W sposób odczuwalny zwiększają się również możliwości immunologiczne organizmu. Powoduje to wspomaganie w zwalczaniu skutków nadmiernego stosowania leków, jak również po chemioterapii, radiologii. Przyspieszeniu ulega proces samonaprawy organizmu po urazach fizycznych, psychicznych czy zabiegach chirurgicznych.

    Dzięki niezwykle łagodnemu i bezbolesnemu oddziaływaniu doskonale sprawdza się w terapii dzieci i niemowląt, a także kobiet w ciąży.

    Ze swej naturalnej delikatności swietnie sprawdza się w terapiach dla SENIORÓW

    Mikrokinezyterapia -  jak zreszta wszystkie terapie stosowane w Gabinecie Hirudovita - wspiera zabiegi  medyczne lub psychologiczne. Nie może i nie zastępuje leczenia przynależnego medycynie akademickiej.

Nasze strony partnerskie: